Tábor és könyvtár

Zalai Hírlap, 2007. június 22.

A botfai Hűvös Kastély ifjúsági és kulturális célú hasznosításáról döntött nemrég az önkormányzat. A műemlék épületet évekig egy katolikus közösség használta, most pedig bérbe adta a város a Mindszenty-alapítványnak és egy civil szervezetnek.
A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség körülbelül tíz évig használta a botfai kastélyt. Az önkormányzat a kilencvenes évek elején adta az ingatlant a rend használatába harmincöt évre, azzal a feltétellel, hogy bérleti díjat nem kell fizetnie, de gondoskodnia kell az épület felújításáról.A közösség a tervezettnél korábban kiköltözött, így - a felújítások és a lelakott idő mérlegét megvonva - még 16 millió forintra tart igényt a zalaegerszegi önkormányzattól.

A rend távozása után felmerült az országos egyedi műemléki védettség alatt álló épület értékesítése, de a döntéshozók elvetették az ötletet, és pályázatot írtak ki a hasznosításra. A nyertes a Mindszenty-iskola alapítványa és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület lett. A kiírásra kizárólag e két szervezet jelentkezett közös pályázattal, melyben ifjúsági és kulturális célokat jelöltek meg. A tervek között erdei iskola indítása, szálláshelyek, valamint ifjúsági, kulturális és szabadidőközpont kialakítása, szabadidő-szervező hálózat kiépítése, egészségnevelő és sportprogramok szervezése, párválasztási és pályaválasztási tanácsadás, hagyományőrző, edző-, életmód- és imatáborok, s többek között Kárpát-medencei ifjúsági találkozók rendezése szerepel. A kastélyban könyvtár- és sajtószobát nyitnak és kortárs zenei központot működtetnek majd, továbbá lehetőséget biztosítanak a botfaiaknak az internet elérésére. A bérlő vállalja a kastély történetének feldolgozását.

Az önkormányzat jelképes, havi 15 ezer forint bérleti díjat kér az épület használatáért, s egy évre köt szerződést a civil szervezetekkel. A bérlők kötelessége gondoskodni a felsorolt tevékenységekhez szükséges eszközökről és bútorokról, az önkormányzat ugyanakkor támogatja a beszerzéseket maximum 5 millió forinttal. Az alapítvány és az egyesület a pályázati anyagban rögzítette, hogy igényt tart az eszközökre és a kastélyban végzett beruházások ellenértékére, ha az önkormányzat egy év után nem hosszabbítja meg a szerződést, a közgyűlés azonban nem fogadta el a feltételt. A jóváhagyott határozatban az szerepel, hogy a kastély felszerelése térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül, amennyiben a felek együttműködése megszakad egy év elteltével.Lehetőséget biztosítanak a botfai városrész lakóinak az internet elérésére

Szabó Judit